layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

บอสส์ วีซ่า เซอร์วิส

เราให้บริการข้อมูล, ขั้นตอนและ เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าถาวรเพื่อพำนักกับครอบครัวระยะยาว วีซ่าระยะสั้น วีซ่าเพื่อการแต่งงาน การจดทะเบียนสมรส หรือเรียกว่าวีซ่าคู่หมั้น ซึ่งขั้นตอนและเอกสารของแต่ละประเภทวีซ่าและแต่ละประเทศ ก็จะแตกต่างกัน ระยะเวลาในการดำเนินการ หรือหลักการพิจารณา ของแต่และสถานฑูต ก็ไม่เหมือนกัน เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษากับท่าน ให้ตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือความต้องการของวีซ่า เพื่อให้ท่านมั่นใจและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ายื่นเอกสาร และก่อนการเข้าสัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูต

หลักสำคัญในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ตามคุณสมบัติ และเอกสารที่ยื่นเพื่อการพิจารณาว่าสอดคล้องเพียงใด  ท่านต้องพิสูจน์ด้วยเอกสารให้ได้ว่าท่านจะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างแน่นอน ก่อนวีซ่าของท่านหมดอายุ
เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอวีซ่า เตรียมความพร้อม และเตรียมข้อมูลเพื่อการเข้าสัมภาษณ์


หลักสำคัญในการพิจารณาวีซ่าถาวร (เพื่อการพำนักระยะยาว)
ในประเภทวีซ่าถาวร เจ้าหน้าที่สถานฑูตจะส่งเรี่องของท่านไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศที่ขอวีซ่า ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะเน้นที่พลเมืองเจ้าของประเทศ หรือผู้ที่มีใบอนุญาติอยู่ในประเทศนั้น ๆ ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอกับการ รับผิดชอบกับสมาชิกใหม่ ที่จะไปพำนักถาวร ด้วยหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนและเอกสารของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนของสถานฑูตและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น ๆ
บางครั้งอาจดูสับสน และยุ่งยาก แต่ด้วยประสบการณ์ของเรา เรามีความชำนาญ และสามารถแนะนำท่านได้ถูกต้องทุกขั้นตอนสำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้
เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

อาร์เจนตินา
บราซิล
ชิลี
เปรู
เกาหลีใต้

พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ศรีลังกา
จอร์แดน
มัลดีฟส์
แวนูอาตู
เวียดนาม
แอฟริกาใต้
เซเชลล์
มาเลเซีย
มาเก๊า
อินโดนีเซีย
ฮ่องกง
ฟิจิ
ลาว

พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

กัมพูชา
เนปาล

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with